ประกาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

โพสต์1 เม.ย. 2563 01:55โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 01:56 ]

ประกาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง 

Comments