ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์5 ก.ย. 2563 20:53โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/1g1Xw8wb_nQ1ZZTRJ6nJaqDdAPmn4bG0-?usp=sharing
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
5 ก.ย. 2563 20:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
5 ก.ย. 2563 20:53
Comments