ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการขัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์13 พ.ค. 2563 02:02โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการขัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


Comments