ประกาศประกวดราคา โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

โพสต์29 พ.ย. 2561 22:54โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกาศครั้งนี้ รายละเอียดดังแนบ

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments