ประกาศประกวดราคาค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

โพสต์29 พ.ย. 2561 23:00โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
 ด้วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร แบบ 101ล/27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา) รายละเอียดดังแนบ
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments