ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์29 ม.ค. 2561 22:38โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
                        
                 Image result for ตราครุฑ
 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก. โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างที่ส่งมาพร้อมนี้ 
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments