ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

โพสต์13 ก.ย. 2561 01:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

ด้วย  สพม.32 ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว สพม.32  จึงขอประกาศ ผลการคัดเลือกฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments