ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง และบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

โพสต์14 ส.ค. 2561 02:21โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง และบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments