ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์5 มี.ค. 2563 18:18โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2563 01:07 ]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

Comments