ประกาศเชิญชวนประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารหอนอน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์24 ธ.ค. 2560 20:42โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for รูปครุฑเนื่องด้วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จัดทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารเรียนหอนอน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียน และอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน1 โครงการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pccbr.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044681946 
เอกสารเพิ่มเติมดังไฟล์แบน
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments