ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์24 ธ.ค. 2560 22:47โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for ตราครุฑ
ด้วยโรงเรียนลำดวนพิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2561 และได้ดำเนินการจัดทำประกาศโรงเรียนลำดวนพิทยคม เรื่องก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
รายละเอียดดังแนบ

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments