ประชาสัมพันธ์สมาคม

โพสต์4 ธ.ค. 2561 01:11โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกรมการปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนั้น และได้รายงานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ทราบแล้ว ทางสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต เพื่อให้รองผู้อำนวยการได้สมัครเป็นสมาชิกโดยการสมัครทางเว็ปไซต์ http://ads.student.co.th/

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments