ประชาสัมพันธ์โคงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์21 มิ.ย. 2562 00:24โดยbandid sangprakhon
ด้วย  บริษัท ศูนย์ความรู้พี่จุฬา  จำกัด  ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เสนอต่อสถาบันคุรุพัฒนาและได้รับการอนุมัติ  จำนวน  25  หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  13  หลักสูตรและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว

Ċ
bandid sangprakhon,
21 มิ.ย. 2562 00:24
Comments