ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี 2560

โพสต์9 ส.ค. 2560 00:56โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี 2560 สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmu.ac.th/index.php
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments