ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.32 (1 ตุลาคม 2558)

โพสต์1 ต.ค. 2558 06:48โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Comments