ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน สังกัด สพม.32

โพสต์8 ธ.ค. 2558 23:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน สังกัด สพม.32


Comments