ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการประชุมครั้งที่ 11/2558 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

โพสต์30 ธ.ค. 2558 08:06โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการประชุมครั้งที่ 11/2558 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558


Comments