ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

โพสต์16 ส.ค. 2561 23:41โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตราครุฑ
ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments