ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

โพสต์16 ส.ค. 2561 23:41โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตราครุฑ
ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments