เผยแพร่จดหมายข่าวกระสังพฤกษ์

โพสต์27 ธ.ค. 2560 19:25โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for ตราครุฑด้วยโรงเรียนกระสังพิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวกระสังพฤกษ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้บุคคล นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆได้รับทราบ
Ċ
กส.pdf
(455k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments