Microsoft เปิดโอกาสนักเรียนหญิงร่วมกิจกรรม MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019

โพสต์19 ก.พ. 2562 23:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัดและภาคี จัดงาน Microsoft #MakeWhatsNext-DigiGirlz 2019 Thailand เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสายงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมด้านตรรกะและทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.3-6 โรงเรียนละไม่เกิน 8 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพมหานคร 

หากโรงเรียนสนใจให้ส่งรายชื่อนักเรียนมายังอีเมล์ w.natthakan@achieve.org และ y-sujura@microsoft.com ภายใน 5 มีนาคม 2562 พร้อมระบุเหตุผลในการต้องการเข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มใบสมัครนี้

ĉ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
19 ก.พ. 2562 23:14
Comments