กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

โพสต์15 ส.ค. 2560 23:21โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ผู้สนใจสมัคร ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  
http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=1925&filename=index
Ċ
1552.pdf
(534k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments