กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา

โพสต์11 ธ.ค. 2560 22:52โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Image result for ตราครุฑ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา ในหัวข้อ “ชวนพ่อ เลิกบุหรี่” แบ่งประเภทการประกวดเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)     เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1(1 รางวัล) เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2(1 รางวัล) เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท

รางวัลชมเชย (2 รางวัล)  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ


Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments