ขออนุญาตเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์1 พ.ย. 2560 23:45โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32


ขออนุญาตเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (โหลดเอกสาร)