ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์30 ต.ค. 2560 02:04โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
                                                          ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐