ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย ครั้งที่ 4

โพสต์15 ส.ค. 2560 23:39โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สสวท. แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น
 STEM Education ประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/?p=2685

Ċ
3688.pdf
(854k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments