โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ระดับมัธยมชิงเงินรางวัล

โพสต์25 เม.ย. 2560 01:36โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ด้วย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ     ส่งเสริมนวัตกรขับเคลื่อนการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อว่า ออกแบบเกม ออกแบบสังคม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการใช้นวัตกรรมเกมการเรียนรู้ ผ่านกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเครือข่ายครูและ บุคลากรทางการศึกษา นั้น

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ สถานศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว          สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


Ċ
HP0016.pdf
(1116k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments