โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์12 ก.ย. 2558 19:19โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.32 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  มีผู้เข้าร่วมอบรวมกว่า 300 คน  จาก 66 โรงเรียน

  • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและศึกษานิเทศก์  วันที่ 20 สิงหาคม 2558
  • หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน   รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2558  
  • หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน   รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 กันยายน 2558  
            

บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้ความรู้อย่างเต็มที่

ท่านรองโสธร บุญเลิศ และคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ เยี่ยมชมบรรยากาศการอบรม DLIT      
    
   

ชมบรรยากาศเพิ่มเติม

  • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับผู้บริหาร      http://gg.gg/dlitbr1
  • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับครูผู้สอน รุ่น 1 http://gg.gg/dlitbr2
  • เว็บไซต์การอบรม DLIT สำหรับครูผู้สอน รุ่น 2 http://gg.gg/dlitbr32
Comments