โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน

โพสต์8 มิ.ย. 2560 01:06โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

                บริษัท นานมี จำกัด จัดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "พลังความดี...เพื่อพ่อ" 
            นักเรียนที่มีความสามารถและสนใจ สามารถเข้าร่วมการประกวด โดยส่งผลงานเข้ามาที่ บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Ċ
art.pdf
(1222k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments