โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์28 ก.พ. 2562 01:53โดยbandid sangprakhon
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32 กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ สำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 ณ วัดป่าสตึกพัฒนาต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

Comments