โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โพสต์30 ต.ค. 2559 21:04โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายดังกล่าว สถาบันทางการศึกษายินดีสนับสนุนด้านเอกสารประกอบการอบรมและวิทยากร 
 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนางานโครงการ (อบรม) สถาศึกษาพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๘๐๐๐
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments