โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โพสต์30 ต.ค. 2559 21:04โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายดังกล่าว สถาบันทางการศึกษายินดีสนับสนุนด้านเอกสารประกอบการอบรมและวิทยากร 
 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนางานโครงการ (อบรม) สถาศึกษาพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๘๐๐๐