โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์

โพสต์23 พ.ย. 2560 00:14โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
Image result for สหกรณ์มอบทุนให้นักเรียน
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่บุตร ธิดา ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้มีโอกาศได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองในระดับหนึ่ง โดยสามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆไปที่กรรมการประจำวิทยาเขตที่โรงเรียนของสมาชิกสังกัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments