โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์

โพสต์23 พ.ย. 2560 00:14โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for สหกรณ์มอบทุนให้นักเรียน
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่บุตร ธิดา ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้มีโอกาศได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองในระดับหนึ่ง โดยสามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆไปที่กรรมการประจำวิทยาเขตที่โรงเรียนของสมาชิกสังกัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments