โครงการ "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562"

โพสต์14 พ.ค. 2562 21:27โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ http://www.acat.ubu.ac.th/home/pol โทรศัพท์ 045353944 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
14 พ.ค. 2562 21:27
Comments