โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 11

โพสต์20 ส.ค. 2561 19:31โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่เว็ปไซต์ สำนักงาน ก.พ. https://register.ocsc.go.th/registration/ses ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ข้าราชการดังกล่าวต้องสามารถเข้าฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ส่งโดยตรงถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาต่อไป  
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments