คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์31 ต.ค. 2559 06:06โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32

คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 23 ราย รายละเอียดดังแนบ

คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา

Comments