ข้าราชการและบุคลากรทาในสังกัดเข้าร่วมการสัมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒

โพสต์11 มิ.ย. 2562 21:25โดยศศิประภา หารภูมิ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 19:30 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ]
                            
                    ด้วยสมาคมห้องสมุดแห่งประทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณารักษ์ และผู้ปฎิบัติงานจากห้องสมุดทั่วประเทศไทย ได้มีหัวข้อและแนวทางในการจัดงานห้องสมุด สำหรับปีนี้ จึงได้กำหนดหัวข้อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชาพิธีราชาภิเษก ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเคพาเลช ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
Ċ
ศศิประภา หารภูมิ,
11 มิ.ย. 2562 21:25
Comments