ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์17 มี.ค. 2562 20:26โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
บัญชีรายละเอียด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย
  ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ.2562

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
17 มี.ค. 2562 20:26
Comments