แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์13 ก.ค. 2560 03:57โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32

แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
รายละเอียดดังแนบ

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments