การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์30 ก.ค. 2563 00:36โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์


การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
30 ก.ค. 2563 00:36
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
30 ก.ค. 2563 00:36
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
30 ก.ค. 2563 00:36
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
30 ก.ค. 2563 00:36
Comments