การสอบราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประเภทพาณิชยกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์28 เม.ย. 2560 00:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ด้วยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จะดำเนินการตรวจสอบราคาครุภัณฑ์ประเภทพาณิชยกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด  คลิก 


Comments