การสอบราคาซื้อขายครุภัณฑ์ประเภทพาณิชยกรรม

โพสต์28 เม.ย. 2560 01:22โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ด้วยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จะดำเนินการสอบราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประเภทพาณิชยกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกComments