การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์27 ธ.ค. 2560 20:01โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
 Image result for ตราครุฑเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชาสัมพันธ์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ที่สนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ 1. สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ 2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม3.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments