การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู

โพสต์6 มี.ค. 2562 19:36โดยbandid sangprakhon

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  จะจัดทำหนังสือประวัติครูเผยแพร่แก่สาธารณชนในวันครู    เป็นประจำทุกปี  โดยจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม  ซึ่งประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน  หรือการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา  หรือการเขียนตำราแบบเรียน  และอื่น ๆ รายละเอียดดังไฟล์แนบ