การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์12 ธ.ค. 2560 00:05โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Image result for ตราครุฑ
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ช่วงระหว่างวันที่ 1พฤศจิการยน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และมอบตัวรอบโควตา วันที่ 18 ถึง 19 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัครได้ที่เว็ปไซต์ www.bcat.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments