การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์30 พ.ย. 2560 20:33โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Related image
ด้วยโรงเรียนภัทรบพิตร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐บาท รับสมัครวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนน ๒๕๖๐ ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments