การประกวดเยาวชนนักพัฒนา

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:46โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
การส่งผลงานการประกวดโครงงาน รอบคัดเลือก
ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่งโครงงาน โดยเสนอเป็นเอกสารแนวความคิด หลักการ เหตุผล ขั้นตอนการดำเนินงาน ความสำเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับ ชื่อโครงงาน และอื่นๆ ตามรายละเอียดในเอกสารการสมัคร
ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่ง Clip หรือ File VDO บรรยายรายละเอียดของโครงงานอย่างชัดเจน โดยมีความยาวไม่เกิน ๕ นาที
ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน จะได้รับทุนสนับสนุนทีมละ ๕๐๐๐ บาท เพื่อนำไปพัฒนาโครงงาน โดยสร้างเป็นแบบจำลอง Model หรือ Mock Up
รอบตัดสิ
ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสินต้องเสนอโครงงาน พร้อมเอกสาร บอร์ดข้อมูล แบบจำลอง Model, Mock Up หรืออื่นๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ
โครงการฯ จะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับแต่ละทีม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร
การประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com และ facebook จิตสำนึกรักเมืองไทย
สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.xn--12casb9dpk0elf8exbzck1a0bw4n6cxi.com/news_detail.php?id=4
Comments