การประกวดวรรกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 2

โพสต์17 มิ.ย. 2561 20:28โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล"วรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2561 ( ปีที่2) ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หัวข้อการประกวดในปีนี้ คือ "เพียงแค่เม็ดทราย" ตั้งแต่วันนี้จนถึงที่ 31 สิงหาคม 2561 หากที่ใดที่สนใจเข้าประกวดผลงานสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ที่ http://www.eugenieawards.com/ หรือโทร 0-2681-3900 ต่อ 1801
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments