การประกวดราคาจ้างก่อส้างถนนคอนกรีตเหล็กบนผิวถนนเดิมและลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์11 มิ.ย. 2563 00:22โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2563 02:19 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 ]


การประกวดราคาจ้างก่อส้างถนนคอนกรีตเหล็กบนผิวถนนเดิมและลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
Comments