การประกวดราคาจ้างก่อส้างถนนคอนกรีตเหล็กบนผิวถนนเดิมและลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์11 มิ.ย. 2563 00:22โดยคงศักดิ์ ศิขิรัมย์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 01:23 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ]


การประกวดราคาจ้างก่อส้างถนนคอนกรีตเหล็กบนผิวถนนเดิมและลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
Comments