การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

โพสต์12 เม.ย. 2560 02:10โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ มีกำหนดจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Berkeley กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ 
"Making a Difference: Shaping a New Learning Paradigm for a Sustainable Southeast Asia"
โดยประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
HP0006.pdf
(626k)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments