การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โพสต์12 มิ.ย. 2562 21:31โดยbandid sangprakhon
ด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกสมาคม ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
Ċ
bandid sangprakhon,
12 มิ.ย. 2562 21:31
Comments