การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์12 มิ.ย. 2562 21:26โดยbandid sangprakhon
ด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 5G” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Ċ
bandid sangprakhon,
12 มิ.ย. 2562 21:26
Comments